Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
v

Změny v rozvrhu Tuesday 23. 4.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5a 5b 6 7 8 10
Charvát Jaroslav -
Kaplanová Simona - .. -
Kejzlarová Dana - - - <> >> - - Št
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Boughen Kevin
1 navíc KA N2. (s2) 107 za odpadlou
1 odpadá KA I2.G (i2) zrušeno
Charvát Jaroslav
1. hod Pohotovost
Imrichová Alena
3 navíc ST G4. 106 přespočetná hod.
Klimeš Petr
1 přesun >> PSY N1. na 5a. hod
2 výměna << TV Č3.P T z 25.4. 3. hod
3 výměna << TV G3.+ T z 16.4. 3. hod
3 přesun >> TV N1. na 24.4. 2. hod
4 přesun >> TV N1. na 25.4. 4. hod
5a přesun << PSY N1. 211 z 1. hod
Morávková Lenka
2 výměna >> M Č3.P na 25.4. 3. hod
Pánková Hana
3 výměna >> AJ G3.+ na 16.4. 3. hod
Plíšková Dana
4 výměna << NJ G3. 105 z 24.4. 2. hod
Pospíšilová Zuzana
3 navíc IKTp I4. B20 přespočetná hod.
Štumpfová Hana
1 navíc ÚČ N1. 211 za odpadlou
1 odpadá PK N2. (s2) zrušeno
2 navíc PK N2. (s1) B23 za odpadlou
2 odpadá EÚp N2. (s1) zrušeno
3 přesun << ÚČ N1. 211 z 24.4. 3. hod
4 přesun << ÚČ N1. 211 z 25.4. 4. hod
7 supl. (Ke Lék) EO N2. 107 za odpadlou
Změny v rozvrzích tříd
Č3.P
2 TV T výměna << z 25.4. 3. hod
2 M výměna >> na 25.4. 3. hod
G3.
3 TV T výměna << z 16.4. 3. hod
3 AJ výměna >> na 16.4. 3. hod
4 NJ 105 výměna << z 24.4. 2. hod
4 EO výměna >> na 24.4. 2. hod
G4.
3 ST 106 navíc Im
3 ČJ odpadá (Kp)
I2.G
1 KA i2 odpadá (Bou)
I3.
3 TV T výměna << z 16.4. 3. hod
3 AJ výměna >> na 16.4. 3. hod
I4.
3 IKTp B20 navíc Po
3 ČJ odpadá (Kp)
N1.
1 ÚČ 211 navíc Št
1 PSY přesun >> na 23.4. 5a. hod
3 ÚČ 211 přesun << Št z 24.4. 3. hod
3 TV přesun >> na 24.4. 2. hod
4 ÚČ 211 přesun << Št z 25.4. 4. hod
4 TV přesun >> na 25.4. 4. hod
5a PSY 211 přesun << z 1. hod
5a EO přesun >> na 25.4. 7. hod
N2.
1 KA s2 107 navíc Bou
1 PK s2 odpadá (Št)
2 PK s1 B23 navíc Št
2 EÚp s1 odpadá (Št)
7 EO 107 supluje Št (Ke)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou