Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
v
v

Změny v rozvrhu Friday 1. 7.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd - nejsou
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou