Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
v

Změny v rozvrhu Monday 8. 3.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Dopitová Jitka
2 navíc O G1. DisV za odpadlou
6 navíc SOP I4.G (g) DisV za odpadlou
Doudová Věra
3 navíc O Č2. DisV za odpadlou
4 navíc O Č2. DisV za odpadlou
6 navíc O K2.P (k) DisV za odpadlou
7 navíc O K2.P (k) DisV za odpadlou
Dufek Karel
5b navíc O K1. DisV za odpadlou
7 navíc O K2.P (k) DisV za odpadlou
Dušek Ota
3 navíc O G1. DisV za odpadlou
Halámka Martin
4 navíc O K1. DisV za odpadlou
Hejlová Hana
3 navíc O C2. DisV za odpadlou
Imrichová Alena
5a odpadá ST K2. zrušeno
6 navíc SOP Č3.P (č) DisV za odpadlou
Joska Miloš
5a odpadá ON I3.G zrušeno
Klimeš Petr
3 navíc ON C1.P DisV za odpadlou
5a navíc ON I3.G DisV za odpadlou
Lietavcová Lucie
1 navíc SOP K3. DisV za odpadlou
2 navíc SOP K3. DisV za odpadlou
3 navíc SOP K3. DisV za odpadlou
5a navíc O K1. DisV za odpadlou
Valentová Markéta
5a navíc HW I2. (s2) DisV
Změny v rozvrzích tříd
C1.P
3 ON DisV navíc
C2.
3 O DisV navíc Km
Č2.
3 O DisV navíc Du
4 O DisV navíc Du
Č3.P
6 SOP č DisV navíc Im
G1.
2 O DisV navíc D
3 O DisV navíc
I2.
5a HW s1 DisV navíc Vm
5a HW s2 DisV navíc Vm
I3.G
5a ON DisV navíc
5a ON odpadá (Jo)
I4.G
6 SOP g DisV navíc D
K1.
4 O DisV navíc Hm
5a O DisV navíc Li
5b O DisV navíc Df
K2.
5a ST odpadá (Im)
K2.P
6 O k DisV navíc Du
7 O k DisV navíc Du
7 O k DisV navíc Df
K3.
1 SOP DisV navíc Li
2 SOP DisV navíc Li
3 SOP DisV navíc Li
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou